przykładowe
projekty
Zobacz nasze portfolio

naming & claims

Naming odnosi się do procesu tworzenia nazwy dla produktu. Zobacz jak podchodzimy do całego procesu tworzenia nazwy dla Twojej marki.

Claims - to proces tworzenia haseł reklamowych dla marki. Hasło reklamowe często wyjaśnia czym dana firma się zajmuje.

Profesjonalny proces namingu
krok po kroku:

Zmiana identyfikacji wizualnej
obejmuje kilka etapów, które pomagają w tworzeniu skutecznej i odpowiedniej nazwy dla produktu, firmy lub usługi. Oto kilka kluczowych etapów procesu namingu:

Definicja celu i strategii
: Na początku należy określić cel tworzenia nowej nazwy i strategię, jaką ma ona reprezentować. Czy chodzi o wyróżnienie się na rynku, przekazanie konkretnej wartości, czy może zbudowanie rozpoznawalności marki.

Badania i analiza: Następnie przeprowadza się badania, aby lepiej zrozumieć grupę docelową, konkurencję oraz kontekst, w jakim będzie funkcjonować nazwa. Analizuje się trendy branżowe, przeprowadza analizę rynku i zbiera informacje, które mogą wpłynąć na tworzenie nazwy.

Generowanie pomysłów
: Kolejnym etapem jest generowanie kreatywnych pomysłów na nazwę. Może to obejmować tworzenie listy słów kluczowych, połączeń wyrazów, metafor lub odwołań do cech produktu lub firmy.

Selekcja i ocena
: Po wygenerowaniu szerokiej gamy pomysłów następuje selekcja najlepszych kandydatów. Następnie przeprowadza się ocenę tych nazw pod kątem zgodności z celem, strategią, dostępnością domen internetowych, łatwością wymowy, zrozumiałości w różnych kulturach itp.

Weryfikacja aspektu prawnego
: Kiedy wybrano kilka potencjalnych nazw, ważne jest sprawdzenie, czy są one dostępne prawnie. To oznacza, że trzeba zbadać, czy nazwa nie jest już zarejestrowana jako znak towarowy lub domena.

Testowanie
: W niektórych przypadkach warto przeprowadzić testy nazwy, aby zbadać reakcje grupy docelowej na nią. Można przeprowadzić badania ankietowe, grupy fokusowe lub testy A/B, aby uzyskać informacje zwrotne na temat preferencji i skojarzeń.

Wybór i opracowanie końcowej nazwy i hasła
: Na podstawie wszystkich zgromadzonych informacji.


Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
Umów się na bezpłatną konsultację

BRAND EVOLUTION

Brand evolution odnosi się do procesu stopniowej zmiany i rozwoju marki w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, preferencji klientów, trendów społecznych lub innych czynników zewnętrznych. Jest to kontynuacja marki i jej adaptacja do nowych wyzwań oraz możliwości.

Brand Evolution
krok po kroku:

Zmiana identyfikacji wizualnej
: Obejmuje modyfikację logo, kolorów, czcionek i innych elementów wizualnych marki, aby lepiej odzwierciedlały jej wartości, tożsamość oraz aktualne trendy projektowe.

Aktualizacja strategii komunikacji
: Marka może zmieniać swoje przekazy, ton i style komunikacji, aby bardziej efektywnie docierać do swojej grupy docelowej, uwzględniając zmieniające się preferencje oraz oczekiwania konsumentów.

Rozszerzenie oferty produktowej
: Marka może wprowadzać nowe produkty lub usługi, które są zgodne z jej dotychczasową tożsamością, ale odpowiadają na rozwijające się potrzeby czy trendy rynkowe.

Dostosowanie strategii marketingowej
: W związku ze zmieniającymi się trendami i technologiami, marka może dostosowywać swoje działania marketingowe, takie jak reklama, promocja, działania w mediach społecznościowych itp., aby efektywnie docierać do swojej grupy docelowej.

Rebranding
: W niektórych przypadkach marka decyduje się na gruntowną zmianę swojej tożsamości w celu lepszego dopasowania się do nowych warunków rynkowych. Rebranding może obejmować zmianę nazwy, logo, strategii marketingowej i innych elementów, które definiują markę.

Celem Brand Evolution jest utrzymanie marki aktualną, konkurencyjną i atrakcyjną dla jej grupy docelowej, jednocześnie zachowując jej istotne wartości i unikalność.

Proces Brand Evolution może różnić się w zależności od konkretnych potrzeb i celów marki.

Analiza i badania
: Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy aktualnej marki oraz otoczenia rynkowego. Polega to na zrozumieniu wartości marki, jej historii, pozycjonowania, a także analizie trendów, konkurencji i oczekiwań klientów. Badania mogą obejmować ankietowanie, wywiady z klientami, analizę rynku, badania konkurencyjne itp.

Wypracowanie wizji i celów
: Na podstawie analizy i zrozumienia marki, należy wypracować nową wizję oraz cele, które będą kierować całym procesem. Wizja powinna odzwierciedlać to, jak marka chce się rozwijać oraz jakie wartości chce przekazywać.

Tworzenie strategii: Kolejnym krokiem jest opracowanie strategii, która pozwoli na realizację nowej wizji marki. Strategia może obejmować takie elementy jak zmiana identyfikacji wizualnej, dostosowanie komunikacji, rozwinięcie oferty produktowej itp. Ważne jest również uwzględnienie sposobu wdrożenia strategii oraz planu działań.

Zmiany w identyfikacji wizualnej: W ramach Brand Evolution marka może zdecydować się na zmianę swojej identyfikacji wizualnej, takiej jak logo, kolorystyka czy fonty. Zmiany te powinny być spójne z nową strategią oraz przekazywać zamierzone wartości i przesłanie marki.

Aktualizacja komunikacji i treści
: Marka powinna dostosować swoje przekazy oraz treści, aby lepiej oddawały nową strategię i tożsamość marki. Może to obejmować modyfikację tonu, stylu komunikacji, kanałów dystrybucji czy treści reklamowych.

Wdrożenie i komunikacja zmian
: Po dokonaniu zmian konieczne jest ich wdrożenie i komunikacja zarówno wewnętrzna (wobec pracowników i zespołów) jak i zewnętrzna (wobec klientów, partnerów biznesowych itp.). Ważne jest, aby zapewnić spójne przekazy oraz skuteczne wprowadzenie zmian.

Monitorowanie i dostosowanie
: Po przeprowadzeniu Brand Evolution istotne jest monitorowanie efektów i reakcji klientów. To pozwoli na dostosowanie strategii oraz działań w razie konieczności oraz ciągłe doskonalenie marki w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
Umów się na bezpłatną konsultację

DESIGN SYSTEM

Identyfikacja wizualna to zbiór zasad, wytycznych, wzorców, komponentów i zasobów, które służą do tworzenia spójnych oraz konsekwentnych projektów. Jest to narzędzie, które pomaga zespołom projektowym utrzymać jednolity wygląd, zachować spójność wizualną i ułatwiać proces projektowania.

Design Systems
krok po kroku:

Style wizualne
: Określają główne zasady dotyczące kolorów, fontów, ikon, przestrzeni czy innych elementów wizualnych. Definiują palety kolorów, rodzaje czcionek, rozmiary oraz proporcje, które mają być używane we wszystkich projektach.

Komponenty interfejsu użytkownika
: Są to gotowe do użycia moduły, takie jak przyciski, formularze, nagłówki czy menu. Komponenty te są projektowane w taki sposób, aby były łatwo skalowalne i ponownie wykorzystywane w różnych projektach.

Układ i siatka: Określają strukturę i układ stron oraz ekranów. Definiują zasady dotyczące rozmieszczenia elementów, marginesów, paddingu, siatki kolumnowej i innych aspektów, które mają wpływ na układ projektu.

Animacje i mikrointerakcje
: Określają zasady dotyczące animacji, efektów przejścia, interakcji z elementami interfejsu użytkownika, takimi jak podświetlenie, hover czy klikanie.

Zasady dostępności
: Definiują zasady, które pomagają w tworzeniu projektów bardziej dostępnych dla osób z różnymi potrzebami, takimi jak kontrast kolorów, czytelność tekstu czy łatwość nawigacji.

Dokumentacja i przewodniki projektowe
: Design Systems zawierają szczegółową dokumentację, która opisuje wszystkie zasady oraz wytyczne dotyczące projektowania. Są to przewodniki, które pomagają członkom zespołu projektowego w zrozumieniu i konsekwentnym stosowaniu systemu.

Główne korzyści związane z wykorzystaniem Design Systems

1.
Spójność wizualna i konsekwencja projektów.

2. Oszczędność czasu i zasobów dzięki ponownemu wykorzystaniu gotowych komponentów i wzorców.

3.
Ułatwienie współpracy w zespole projektowym poprzez jednoznaczne zdefiniowanie zasad i wytycznych.

4. Usprawnienie procesu projektowania i wdrażania, dzięki czemu projekty są bardziej efektywne i skuteczne.

5. Design Systems znajdują zastosowanie w różnych obszarach projektowania, takich jak projektowanie stron internetowych, aplikacji mobilnych, systemów UI.

Profesjonalny Design System to kompleksowe narzędzie projektowe, które składa się z różnych elementów i posiada szereg cech, które przyczyniają się do skutecznego i efektywnego tworzenia spójnych projektów. 


Wytyczne projektowe: Są to zasady i wytyczne dotyczące projektowania, które obejmują zrozumienie marki, strategii projektowej, wartości wizualnych oraz doświadczenia użytkownika. Wytyczne te opisują ogólne zasady dotyczące kompozycji, typografii, kolorów, ikonografii, interakcji i innych aspektów projektowych.

Style wizualne
: Definiują palety kolorów, rodzaje fontów, rozmiary i proporcje, a także zasady dotyczące grafiki oraz innych elementów wizualnych. Style wizualne zapewniają spójny wygląd projektów i pomagają w budowaniu rozpoznawalności marki.

Komponenty interfejsu użytkownika
: Obejmują zestaw gotowych komponentów, takich jak przyciski, formularze, nagłówki, menu, listy itp. Komponenty te są projektowane w taki sposób, aby były łatwo skalowalne i ponownie wykorzystywane w różnych projektach, co przyspiesza proces projektowania oraz zapewnia spójność interfejsu użytkownika.

Układ i siatka: Definiują strukturę i układ stron oraz ekranów. Obejmują zasady dotyczące rozmieszczenia elementów, marginesów, paddingu, siatki kolumnowej i innych aspektów, które wpływają na układ projektu.

Animacje i mikrointerakcje
: Określają zasady dotyczące animacji, efektów przejścia, interakcji z elementami interfejsu użytkownika, takimi jak podświetlenie, hover, klikanie itp. Wskazówki te pomagają w tworzeniu płynnych i atrakcyjnych efektów, które zwiększają zaangażowanie użytkowników.

Zasady dostępności
: Uwzględniają zasady projektowania dla osób z różnymi potrzebami, takie jak kontrast kolorów, czytelność tekstu, łatwość nawigacji czy wsparcie dla technologii asystujących. Zasady te mają na celu zapewnienie, że projekt jest dostępny dla jak najszerszej grupy użytkowników.

Dokumentacja i przewodniki projektowe
: Profesjonalny Design System posiada szczegółową dokumentację, która opisuje wszystkie zasady, wytyczne i komponenty. Dokumentacja ta jest ważnym narzędziem dla członków zespołu projektowego, pozwalającym na konsekwentne stosowanie Design Systemu i łatwe wprowadzanie zmian.

Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
Umów się na bezpłatną konsultację

printings

Tu określamy wszystkie możliwe materiały drukowane, które będą niezbędne do prowadzenia i rozwijania Twojej marki. Rozpoczynając od projektowania i drukowania prostych ulotek, poprzez katalogi produktów, opakowania, aż do wydruków wielkoformatowych – oferujemy kompleksowe usługi.

Printings
to grupa usług, która tworzy cały proces umieszczania projektów graficznych na różnych materiałach, takich jak papier, karton, tkaniny czy tworzywa sztuczne, szkło i inne.

Może być wykonywane za pomocą różnych technik, takich jak druk offsetowy, cyfrowy, sitodruk czy fleksodruk. Działania związane z printings obejmują projektowanie graficzne, przygotowanie plików do druku, wybór odpowiednich materiałów i technik druku, a także sam proces drukowania i kontrolę jakości wykonanej pracy.

Proces drukowania składa się z kilku głównych elementów, które wspólnie tworzą kompletny cykl druku.

Oto podstawowe składniki procesu drukowania:

Projektowanie graficzne: Etap ten obejmuje stworzenie projektu graficznego, który będzie przedstawiał zamierzony komunikat wizualny. Projektant uwzględnia różne czynniki, takie jak cel, odbiorcy, branding i estetykę, tworząc odpowiednią kompozycję.

Przygotowanie plików do druku: Po zaprojektowaniu grafiki, konieczne jest przygotowanie plików do druku. Może to obejmować sprawdzenie i poprawę kolorów, rozdzielczości i formatu plików, aby były zgodne z wymaganiami technicznymi drukarni.

Wybór techniki druku: Istnieje wiele różnych technik drukowania, takich jak druk offsetowy, cyfrowy, sitodruk czy fleksodruk. Wybór odpowiedniej techniki zależy od rodzaju projektu, nakładu, jakości, czasu realizacji i budżetu.

Wybór materiałów: Dobór odpowiednich materiałów drukowych jest kluczowy dla uzyskania pożądanego efektu. Może to obejmować wybór odpowiedniego rodzaju papieru, kartonu, folii lub innych materiałów, które będą dostosowane do zamierzonego zastosowania.

Proces drukowania: Po przygotowaniu projektu i wyborze techniki oraz materiałów, następuje właściwy proces drukowania. W zależności od wybranej techniki, farba lub atrament jest nanoszony na wybrany materiał za pomocą specjalnych maszyn drukarskich.

Kontrola jakości: Po zakończeniu drukowania wykonuje się kontrolę jakości, aby upewnić się, że wydruki są zgodne z oczekiwaniami. Sprawdza się kolory, ostrość, dokładność w odwzorowaniu grafiki i inne istotne elementy.

Każdy z tych elementów jest ważny dla osiągnięcia wysokiej jakości i satysfakcji klienta w procesie drukowania.

Oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące wszystkie te aspekty, aby dostarczyć odbiorcom odpowiednio zaprojektowane i perfekcyjnie wykonane wydruki.Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
Umów się na bezpłatną konsultację

photo & Video

Jeden obraz to 1000 słów... Materiały multimedialne takie jak fotografie, video czy audio, odgrywają istotną rolę w tworzeniu marki, ponieważ są skutecznymi narzędziami do komunikacji, budowania wizerunku i wzbudzania emocji u odbiorców. Są one wykorzystywane w różnych obszarach działań związanych z tworzeniem marki. 

Gdzie wykorzystujemy multimedia? Wszędzie!

Wizerunek marki
: Fotografia i wideo pomagają w kreowaniu wizerunku marki poprzez wizualne prezentowanie jej wartości, stylu, osobowości i estetyki. Wykorzystuje się je do tworzenia zdjęć i filmów, które oddają unikalną tożsamość marki oraz przyciągają uwagę odbiorców.

Kampanie reklamowe
: Fotografia i wideo są nieodzownymi elementami w kampaniach reklamowych. Przez obrazowanie produktów, usług, historii marki i jej wartości, fotografia oraz film mają na celu przekazywanie przekonujących komunikatów reklamowych, tworzenie emocjonalnego zaangażowania, a także przyciąganie uwagi potencjalnych klientów.

Social media i strony internetowe
: Fotografia i wideo są kluczowymi elementami treści publikowanych na platformach mediów społecznościowych oraz na stronach internetowych. Poprzez atrakcyjne wizualnie materiały foto i wideo, marka może angażować swoją społeczność, budować relacje z klientami,a także tworzyć pozytywne doświadczenia związane z marką.

Storytelling
: Fotografia i wideo są doskonałymi narzędziami do opowiadania historii marki. Przez obrazy i sekwencje filmowe, marka może opowiadać inspirujące, emocjonalne oraz angażujące historie, które łączą się z odbiorcami i tworzą więź z marką.

Demonstracja produktów
: Fotografia i wideo pozwalają na efektywne demonstrowanie produktów i usług marki. Poprzez pokazanie ich funkcji, korzyści, sposobu użycia oraz efektów, pomagają przekonać potencjalnych klientów do zakupu.

Eventy i promocje
: Fotografia i wideo są nieodzowne podczas eventów czy promocji marki. Rejestrowanie tych wydarzeń w postaci zdjęć i filmów pozwala na utrwalenie i dzielenie się pozytywnymi wrażeniami, atmosferą i uczestnictwem w wyjątkowych momentach związanych z marką. Materiały wizualne w tworzeniu marki mają ogromne znaczenie dla kreowania wizerunku, komunikacji z klientami, budowania zaufania oraz tworzenia unikalnych doświadczeń konsumenckich. Oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące wszystkie te aspekty, aby dostarczyć odbiorcom odpowiednio zaprojektowane i perfekcyjnie wykonane wydruki.Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
Umów się na bezpłatną konsultację

ANIMATIONS 3D

jest procesem tworzenia ruchomych obrazów i sekwencji za pomocą trójwymiarowych modeli oraz technologii komputerowej. Polega na tworzeniu iluzji ruchu i głębi w trójwymiarowym środowisku, co daje możliwość ożywienia statycznych obiektów, postaci i scen.

Animacja 3D krok po kroku:

Modelowanie: Pierwszym krokiem w animacji 3D jest stworzenie trójwymiarowych modeli obiektów, postaci, scen i innych elementów, które będą animowane. Modelowanie polega na tworzeniu geometrii, kształtu, a także struktury tych obiektów w przestrzeni trójwymiarowej.

Teksturowanie: Po stworzeniu modeli, następnym krokiem jest nadanie im tekstur i materiałów. Teksturowanie obejmuje dodanie kolorów, tekstur, wzorów, materiałów o różnej fakturze i innego detalicznego wyglądu, który nadaje obiektom realizmu oraz stylizacji.

Animacja: To kluczowy element animacji 3D, polegający na tworzeniu ruchu i animowania obiektów. Proces animacji obejmuje manipulację trójwymiarowymi modelami poprzez ustawianie kluczowych klatek, określanie trajektorii ruchu, zmiany kształtu i transformacji obiektów.

Oświetlenie: Odpowiednie oświetlenie jest niezwykle istotne dla animacji 3D, ponieważ wpływa na wygląd, nastrój i realizm sceny. Twórcy animacji manipulują światłem, ustalając jego kierunek, intensywność, ciepło i inne właściwości, aby osiągnąć zamierzony efekt wizualny.

Renderowanie: Po zakończeniu procesu animacji, następuje renderowanie, czyli generowanie finalnych obrazów i sekwencji wizualnych na podstawie stworzonych modeli, tekstur, animacji i oświetlenia. Renderowanie to czasochłonny proces, który wymaga dużej mocy obliczeniowej. Postprodukcja: Na etapie postprodukcji dodaje się efekty specjalne, kolorowe korekcje, dźwięk, muzykę i inne elementy, które uzupełniają oraz ulepszają finalny wynik animacji 3D. Animacja 3D jest szeroko wykorzystywana w branżach takich jak film, reklama, gry komputerowe, architektura, medycyna, edukacja i wiele innych. Dzięki swojej trójwymiarowej naturze i możliwości nadawania ruchu i życia obiektom, animacja 3D pozwala na tworzenie wizualnie imponujących i kreatywnych produkcji.Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
Umów się na bezpłatną konsultację

What elements does branding include?

Naming & claimsbrand evolutiondesign systemsprintingsphoto & videoanimations 3d

lorem ipsum

klient: lorem
branża: lorem
zakres: lorem
www: LOrem

lorem ipsum

klient: lorem
branża: lorem
zakres: lorem
www: LOrem