Research & Insight

RESEARCH AND INSIGHT KROK PO KROKU:

Badanie rynku:
Badanie rynku polega na analizie konkurencji, identyfikowaniu trendów, określaniu preferencji i zachowań klientów oraz ocenie perspektyw rozwoju rynkowego. Badanie rynku pomaga zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na projekt i dostarcza wglądu w kontekst, w którym działa marka lub produkt.

Badanie użytkowników:
Badanie użytkowników to proces zbierania informacji o potrzebach, oczekiwaniach, preferencjach i zachowaniach docelowych użytkowników. Może obejmować techniki takie jak wywiady, obserwacje, ankiety, testy użyteczności itp. Badanie użytkowników pozwala na lepsze zrozumienie grupy docelowej i dostosowanie projektu do ich potrzeb.

Analiza danych: Analiza danych obejmuje przetwarzanie i interpretację zgromadzonych danych, takich jak statystyki demograficzne, wskaźniki użyteczności, trendy rynkowe, wyniki badań itp. Analiza danych dostarcza wglądu i pomaga w identyfikacji kluczowych wniosków oraz trendów, które mogą wpłynąć na projekt.

Persona i Customer Journey: Persona to fikcyjny profil reprezentujący typowego użytkownika/usługobiorcę. Jest tworzony na podstawie wyników badań użytkowników i zawiera informacje na temat ich celów, potrzeb, preferencji, demografii itp. Customer Journey (ścieżka klienta) to mapowanie etapów i punktów dotyku użytkownika z marką lub produktem. Persona i Customer Journey pomagają lepiej zrozumieć doświadczenie użytkownika i dostosować projekt do ich potrzeb.

Analiza konkurencji: Analiza konkurencji polega na badaniu działań, strategii, marki i produktów konkurencyjnych firm. Pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron konkurencji oraz na znalezienie sposobów wyróżnienia się i tworzenia unikalnych wartości w projekcie.

Research and Insight dostarcza głębszego zrozumienia, kontekstu i wglądu, które są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji projektowych. Poprzez analizę rynku, badanie użytkowników, analizę danych, tworzenie person i mapowanie ścieżek klienta, projektanci mogą opracować bardziej skuteczne rozwiązania, które spełniają potrzeby i oczekiwania użytkowników, są zgodne z trendami rynkowymi i pozwalają na osiągnięcie sukcesu biznesowego.
Research and Insight odnosi się do procesu zbierania informacji, analizy danych i wydobycia wglądu w celu lepszego zrozumienia użytkowników, rynku, trendów i kontekstu, co prowadzi do podejmowania informowanych decyzji projektowych.
Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
umów się na bezpłatną konsultację