Brand Architecture

BRAND ARCHITECTURE KROK PO KROKU:

Brand Portfolio (portfel marek): Obejmuje wszystkie marki i podmarki należące do jednego przedsiębiorstwa lub grupy. Określa relacje między różnymi markami, takie jak marka korporacyjna, marka produktowa, marka usługowa itp.

Hierarchia marek: Określa hierarchię i zależności między różnymi markami i podmarkami w ramach portfela marek. Może obejmować marki nadrzędne, marki podrzędne, marki związane, marki współistniejące itp.

Architektura nazewnictwa: Dotyczy sposobu nadawania nazw markom i podmarkom w ramach portfela marek. Może obejmować jednolitą nazwę dla wszystkich marek, nazwy tematyczne, nazwy opisujące funkcje itp.

Związki między markami: Określa, w jaki sposób różne marki i podmarki są powiązane i komunikują się ze sobą. Może obejmować strategie, takie jak marka-matka, marka-córka, marka-rodzeństwo, marka-zależna itp.

Architektura graficzna: Dotyczy spójności elementów wizualnych i identyfikacji wizualnej w ramach portfela marek. Obejmuje wspólne elementy takie jak logo, kolorystyka, typografia itp.

Komunikacja marki: Określa strategie komunikacyjne dla różnych marek i podmarek w ramach portfela marek. Dotyczy przekazu marki, wartości, osobowości i obietnic, które mają być przekazywane w ramach poszczególnych marek.

Brand Architecture ma na celu zapewnienie spójności, zrozumienia i efektywności komunikacji marki, zarówno wewnątrz portfela marek, jak i dla klientów i innych interesariuszy. Poprzez odpowiednie zorganizowanie i hierarchię marek, można skutecznie budować wartość i rozpoznawalność marki w różnych segmentach rynku.
Brand Architecture odnosi się do struktury i organizacji hierarchii marek w ramach jednego przedsiębiorstwa lub portfela marek. Dotyczy sposobu, w jaki różne marki i podmarki są związane i komunikują się ze sobą. Brand Architecture ma na celu zapewnienie spójności, zrozumienia i skuteczności komunikacji marki wśród różnych grup docelowych.
Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
umów się na bezpłatną konsultację