Strategia
Komunikacji

Strategia komunikacji to strategiczne podejście do komunikacji organizacji, marki lub projektu. Obejmuje planowanie, rozwijanie i realizowanie działań komunikacyjnych w celu skutecznego dotarcia do określonych grup docelowych i osiągnięcia zamierzonych celów komunikacyjnych. Strategia komunikacji określa, jak organizacja będzie komunikować się z różnymi interesariuszami, jakie przekazy będzie wykorzystywać i jakie kanały komunikacji będą stosowane.

Główne elementy strategii komunikacji mogą obejmować: cele komunikacyjne, grupy docelowe, komunikat i przekaz, kanały komunikacji, harmonogram komunikacyjny, monitorowanie i ocenę.
Strategia komunikacji jest kluczowym narzędziem, które pomaga organizacjom efektywnie komunikować się z ich klientami, budować wizerunek marki, zwiększać zaangażowanie odbiorców i osiągać swoje cele biznesowe.

Jakie elementy zawiera
strategia komunikacji?