Design Systems

Design Systems krok po kroku:

Style wizualne: Określają główne zasady dotyczące kolorów, fontów, ikon, przestrzeni czy innych elementów wizualnych. Definiują palety kolorów, rodzaje czcionek, rozmiary oraz proporcje, które mają być używane we wszystkich projektach.

Komponenty interfejsu użytkownika: Są to gotowe do użycia moduły, takie jak przyciski, formularze, nagłówki czy menu. Komponenty te są projektowane w taki sposób, aby były łatwo skalowalne i ponownie wykorzystywane w różnych projektach.

Układ i siatka: Określają strukturę i układ stron oraz ekranów. Definiują zasady dotyczące rozmieszczenia elementów, marginesów, paddingu, siatki kolumnowej i innych aspektów, które mają wpływ na układ projektu.

Animacje i mikrointerakcje: Określają zasady dotyczące animacji, efektów przejścia, interakcji z elementami interfejsu użytkownika, takimi jak podświetlenie, hover czy klikanie.

Zasady dostępności: Definiują zasady, które pomagają w tworzeniu projektów bardziej dostępnych dla osób z różnymi potrzebami, takimi jak kontrast kolorów, czytelność tekstu czy łatwość nawigacji.

Dokumentacja i przewodniki projektowe: Design Systems zawierają szczegółową dokumentację, która opisuje wszystkie zasady oraz wytyczne dotyczące projektowania. Są to przewodniki, które pomagają członkom zespołu projektowego w zrozumieniu i konsekwentnym stosowaniu systemu.

Główne korzyści związane z wykorzystaniem Design Systems

1.
Spójność wizualna i konsekwencja projektów.

2. Oszczędność czasu i zasobów dzięki ponownemu wykorzystaniu gotowych komponentów i wzorców.

3. Ułatwienie współpracy w zespole projektowym poprzez jednoznaczne zdefiniowanie zasad i wytycznych.

4. Usprawnienie procesu projektowania i wdrażania, dzięki czemu projekty są bardziej efektywne i skuteczne.

5. Design Systems znajdują zastosowanie w różnych obszarach projektowania, takich jak projektowanie stron internetowych, aplikacji mobilnych, systemów UI.

Profesjonalny Design System to kompleksowe narzędzie projektowe, które składa się z różnych elementów i posiada szereg cech, które przyczyniają się do skutecznego i efektywnego tworzenia spójnych projektów.

Wytyczne projektowe:
Są to zasady i wytyczne dotyczące projektowania, które obejmują zrozumienie marki, strategii projektowej, wartości wizualnych oraz doświadczenia użytkownika. Wytyczne te opisują ogólne zasady dotyczące kompozycji, typografii, kolorów, ikonografii, interakcji i innych aspektów projektowych.

Style wizualne: Definiują palety kolorów, rodzaje fontów, rozmiary i proporcje, a także zasady dotyczące grafiki oraz innych elementów wizualnych. Style wizualne zapewniają spójny wygląd projektów i pomagają w budowaniu rozpoznawalności marki.

Komponenty interfejsu użytkownika: Obejmują zestaw gotowych komponentów, takich jak przyciski, formularze, nagłówki, menu, listy itp. Komponenty te są projektowane w taki sposób, aby były łatwo skalowalne i ponownie wykorzystywane w różnych projektach, co przyspiesza proces projektowania oraz zapewnia spójność interfejsu użytkownika.

Układ i siatka: Definiują strukturę i układ stron oraz ekranów. Obejmują zasady dotyczące rozmieszczenia elementów, marginesów, paddingu, siatki kolumnowej i innych aspektów, które wpływają na układ projektu.

Animacje i mikrointerakcje: Określają zasady dotyczące animacji, efektów przejścia, interakcji z elementami interfejsu użytkownika, takimi jak podświetlenie, hover, klikanie itp. Wskazówki te pomagają w tworzeniu płynnych i atrakcyjnych efektów, które zwiększają zaangażowanie użytkowników.

Zasady dostępności: Uwzględniają zasady projektowania dla osób z różnymi potrzebami, takie jak kontrast kolorów, czytelność tekstu, łatwość nawigacji czy wsparcie dla technologii asystujących. Zasady te mają na celu zapewnienie, że projekt jest dostępny dla jak najszerszej grupy użytkowników.

Dokumentacja i przewodniki projektowe: Profesjonalny Design System posiada szczegółową dokumentację, która opisuje wszystkie zasady, wytyczne i komponenty. Dokumentacja ta jest ważnym narzędziem dla członków zespołu projektowego, pozwalającym na konsekwentne stosowanie Design Systemu i łatwe wprowadzanie zmian.
Identyfikacja wizualna to zbiór zasad, wytycznych, wzorców, komponentów i zasobów, które służą do tworzenia spójnych oraz konsekwentnych projektów. Jest to narzędzie, które pomaga zespołom projektowym utrzymać jednolity wygląd, zachować spójność wizualną i ułatwiać proces projektowania.
Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
umów się na bezpłatną konsultację
przykładowe
projekty
Zobacz nasze portfolio