Brand Evolution

Brand Evolution krok po kroku:

Zmiana identyfikacji wizualnej: Obejmuje modyfikację logo, kolorów, czcionek i innych elementów wizualnych marki, aby lepiej odzwierciedlały jej wartości, tożsamość oraz aktualne trendy projektowe.

Aktualizacja strategii komunikacji: Marka może zmieniać swoje przekazy, ton i style komunikacji, aby bardziej efektywnie docierać do swojej grupy docelowej, uwzględniając zmieniające się preferencje oraz oczekiwania konsumentów.

Rozszerzenie oferty produktowej: Marka może wprowadzać nowe produkty lub usługi, które są zgodne z jej dotychczasową tożsamością, ale odpowiadają na rozwijające się potrzeby czy trendy rynkowe.

Dostosowanie strategii marketingowej: W związku ze zmieniającymi się trendami i technologiami, marka może dostosowywać swoje działania marketingowe, takie jak reklama, promocja, działania w mediach społecznościowych itp., aby efektywnie docierać do swojej grupy docelowej.

Rebranding: W niektórych przypadkach marka decyduje się na gruntowną zmianę swojej tożsamości w celu lepszego dopasowania się do nowych warunków rynkowych. Rebranding może obejmować zmianę nazwy, logo, strategii marketingowej i innych elementów, które definiują markę.

Celem Brand Evolution jest utrzymanie marki aktualną, konkurencyjną i atrakcyjną dla jej grupy docelowej, jednocześnie zachowując jej istotne wartości i unikalność.

Proces Brand Evolution może różnić się w zależności od konkretnych potrzeb i celów marki.

Analiza i badania:
Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy aktualnej marki oraz otoczenia rynkowego. Polega to na zrozumieniu wartości marki, jej historii, pozycjonowania, a także analizie trendów, konkurencji i oczekiwań klientów. Badania mogą obejmować ankietowanie, wywiady z klientami, analizę rynku, badania konkurencyjne itp.

Wypracowanie wizji i celów: Na podstawie analizy i zrozumienia marki, należy wypracować nową wizję oraz cele, które będą kierować całym procesem. Wizja powinna odzwierciedlać to, jak marka chce się rozwijać oraz jakie wartości chce przekazywać.

Tworzenie strategii: Kolejnym krokiem jest opracowanie strategii, która pozwoli na realizację nowej wizji marki. Strategia może obejmować takie elementy jak zmiana identyfikacji wizualnej, dostosowanie komunikacji, rozwinięcie oferty produktowej itp. Ważne jest również uwzględnienie sposobu wdrożenia strategii oraz planu działań.

Zmiany w identyfikacji wizualnej: W ramach Brand Evolution marka może zdecydować się na zmianę swojej identyfikacji wizualnej, takiej jak logo, kolorystyka czy fonty. Zmiany te powinny być spójne z nową strategią oraz przekazywać zamierzone wartości i przesłanie marki.

Aktualizacja komunikacji i treści: Marka powinna dostosować swoje przekazy oraz treści, aby lepiej oddawały nową strategię i tożsamość marki. Może to obejmować modyfikację tonu, stylu komunikacji, kanałów dystrybucji czy treści reklamowych.

Wdrożenie i komunikacja zmian: Po dokonaniu zmian konieczne jest ich wdrożenie i komunikacja zarówno wewnętrzna (wobec pracowników i zespołów) jak i zewnętrzna (wobec klientów, partnerów biznesowych itp.). Ważne jest, aby zapewnić spójne przekazy oraz skuteczne wprowadzenie zmian.

Monitorowanie i dostosowanie: Po przeprowadzeniu Brand Evolution istotne jest monitorowanie efektów i reakcji klientów. To pozwoli na dostosowanie strategii oraz działań w razie konieczności oraz ciągłe doskonalenie marki w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.
Brand Evolution odnosi się do procesu stopniowej zmiany i rozwoju marki w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, preferencji klientów, trendów społecznych lub innych czynników zewnętrznych. Jest to kontynuacja marki i jej adaptacja do nowych wyzwań oraz możliwości.
Claims - to proces tworzenia haseł reklamowych dla marki. Hasło reklamowe często wyjaśnia czym dana firma się zajmuje.
Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usługi umów się na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, abyśmy mogli wspólnie zdecydować w jakim obszarze Twoja firma potrzebuje naszego wsparcia.
umów się na bezpłatną konsultację
przykładowe
projekty
Zobacz nasze portfolio